Najlepsze lokaty w Lion’s Banku.

Lokata Miracle Plus w Lion's Banku.

Lokata Miracle Plus to lokata trzymiesięczna z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 1,6% w skali roku. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 10 000 złotych - zobacz oferty na zaloz-lokate.pl. Przy takiej kwocie po trzech miesiącach uda nam się osiągnąć zysk w wysokości 31,96 złotych. Oferta skierowana jest do nowych i obecnych klientów banku. Możemy ją założyć online lub odwiedzając oddział. Jednym z warunków jakie są niezbędne do skorzystania z oferty jest założenie w banku konta osobistego. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a oprocentowanie jest stałe przez cały czas trwania lokaty. Całkowita utrata odsetek jest konsekwencją zerwania lokaty przed czasem, a wkład jaki wpłacimy objęty jest BFG. Lokata Miracle dostępna jest również z oprocentowaniem w wysokości 1,45% w skali roku. Po wpłaceniu na lokatę naszych minimalnych 10 000 złotych, zysk jaki uda nam się wypracować będzie w wysokości 28,96 złotych. Taką lokatę możemy założyć online, w oddziale banku lub przy wykorzystaniu bankowości telefonicznej.

Lokata Miracle Plus to lokata jaką można założyć na okres dwóch miesięcy. Oprocentowana jest na 1,5% w skali roku. Jeżeli na nią wpłacimy 10 000 złotych, uda się wypracować zysk w wysokości 19,97 złotych. Możemy ją założyć online lub w oddziale banku i jest skierowana zarówno do nowych jak i obecnych klientów banku. Warunkiem koniecznym jest założenie konta w banku. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu i zerwanie lokaty przed czasem skutkuje ich całkowitą utratą. Lokata Miracle w wersji standardowej oprocentowana jest na 1,35% w skali roku. Jest to depozyt dwumiesięczny, w przypadku którego po wpłaceniu na niego 10 000 złotych, uda się wypracować zysk netto w wysokości 17,98 złotych. Ten depozyt można założyć przez bankowość telefoniczną, w oddziale banku lub online. Do założenia depozytu niezbędne jest założenie konta osobistego. Odsetki bank kapitalizuje na koniec terminu wykupu lokaty i za jej zerwanie wcześniej wszystkie te odsetki utracimy.

Lokata Desire Plus to propozycja depozytu miesięcznego z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 2,35% w skali roku. Wpłacając na taką lokatę 10 000 złotych, zysk jaki uda nam się wypracować będzie w wysokości 15,65 złotych. Zakres kwot na tej lokacie to przedział od 10 000 do 1 000 000 złotych. Założymy ją online lub w oddziale banku. Jest to oferta jaką stworzył bank z myślą o nowych i obecnych klientach. Chcąc skorzystać z oferty wymagane jest założenie konta osobistego. Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu. Konsekwencją zerwania lokaty jest całkowita utrata odsetek. Lokata Desire może mieć również oprocentowanie w wysokości 2,15% w skali roku. Jeżeli na nią wpłacimy nasze 10 000 złotych, zysk netto jaki uda nam się wypracować będzie w wysokości 14,31 złotych. Lokata Miracle Plus jest lokatą miesięczną z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 1,45% w skali roku. Zysk netto przy wpłacie 10 000 złotych od takiej lokaty będzie w wysokości 9,65 złotych. Lokatę mamy możliwość założyć online lub w oddziale. Oprocentowanie jest stałe z kapitalizacją odsetek na koniec okresu. Zrywając lokatę przed czasem czeka nas całkowita utrata zgromadzonych odsetek. Lokata Miracle oprocentowana jest na 1,3% w skali roku. Przy wpłacie 10 000 złotych uda się wypracować z lokaty zysk netto w wysokości 8,65 złotych. Z oferty mogą skorzystać wszyscy klienci banku. Lokatę założymy przez bankowość telefoniczną, w oddziale banku lub online. Konieczne jest założenie w banku rachunku osobistego. Kapitalizacja odsetek jest na koniec okresu, a jej zerwanie przed czasem w konsekwencji niesie całkowitą utratę tych odsetek.