Czy rodzaj lokaty bankowej ma znaczenie dla zysku?

Na rynku bankowości detalicznej występuje wiele rodzajów lokat bankowych. Czy zróżnicowana oferta wpływa na opłacalność oszczędzania? Czy warto skupiać się na konkretnych rodzajach lokat bankowych, a może po prostu zwracać uwagę tylko na oprocentowanie? Oto krótki poradnik.

Najpopularniejsze rodzaje lokat bankowych to standardowa ze zmiennym lub stałym oprocentowaniem, lokata jednodniowa, rentierska dedykowana zamożnym klientom, produkty oszczędnościowe powiązane z instrumentami rynku kapitałowego, lokaty jednodniowe wykorzystywane przez właścicieli działalności gospodarczych, lokaty wykorzystywane jako książeczki oszczędnościowe dla przyszłości dziecka. W ostatnich latach dużym uznaniem cieszy się również lokata progresywna, w której zysk jest uzależniony od okresu przechowywania oszczędności w banku detalicznym. Możesz również prowadzić lokaty w walutach obcych, chociaż to wiąże się już z nieco większym ryzykiem, a wręcz pewnymi cechami inwestycyjnymi. Lokata z zasady nie stanowi instrumentu inwestycyjnego, a jedynie produkt oszczędnościowy o niewielkich stopach zwrotu. Na lokatach bankowych zarabiasz więcej, jeżeli dysponujesz naprawdę sporym kapitałem. Najczęściej powyżej 100 – 200 000 złotych. W gospodarce funkcjonują banki obsługujące klientów premium, gdzie oprocentowanie dla wysokich kwot depozytów jest korzystne i nie wymaga podejmowania dodatkowego ryzyka inwestycyjnego.

Zysk z lokaty jest uzależniony w największym stopniu od stóp procentowych, czyli od polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego, od poziomu kapitału, od rodzaju oferty. Banki detaliczne rywalizują o depozyty klientów, ponieważ spore nasycenie portfela lokatami bankowymi umożliwia rozszerzenie akcji kredytowej zgodnie z wytycznymi NBP. Przy niskich stopach procentowych lokata bankowa ochrania kapitał jedynie przed inflacją. Nie można traktować produktów oszczędnościowych jako drogi do całkowitej niezależności finansowej. To raczej ochrona już zgromadzonego kapitału. Rodzaj lokaty w minimalnym stopniu odpowiada za kształtowanie zysków. Różnice w lokatach to po prostu wygoda w ich użytkowaniu i większy potencjał marketingowy. Szczegóły oferty warto zawsze przejrzeć samodzielnie i porównać lokaty za pośrednictwem bezpłatnych narzędzi multimedialnych (porównywarek).